ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ) 

30 มิ.ย.65 (11:08 น.)
เปิดอ่าน 148 ครั้ง

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

ล่าสุด

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ
26 ก.ค.65(18 วัน) อ่าน 19 ครั้ง
สิ่งที่ทำได้-ไม่ได้-ข้อควรระวัง หลังปลดล็อกกัญชา
19 ก.ค.65(25 วัน) อ่าน 1 ครั้ง
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๔ ศึกษาดูงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
17 ก.ค.65(27 วัน) อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมกิจกรรม "ชุมนุมนายเรืออากาศร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ"
11 ก.ค.65(1 เดือน) อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 148 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 39 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 6 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(2 เดือน) อ่าน 25 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 47 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 17 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 65 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 22 ครั้ง