ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ 

27 มิ.ย.65 (10:53 น.)
เปิดอ่าน 40 ครั้ง


พลอากาศตรี สมพร  ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานจัดการแข่งขันและมอบรางวัล
การแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022)  รอบชิงชนะเลิศ
โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
และ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ กองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
มีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลประเภททีม
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม UNI สังกัด กรมขนส่งทหารอากาศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่  ทีม Capt from home สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม PantherW56 สังกัด กองบิน ๕๖
- รางวัลชมเชย จำนวน ๑๑ ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
- ทีม Three Horse Men สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
- ทีม legalless สังกัด สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
- ทีม Lightning Moon สังกัด โรงเรียนการบิน
- ทีม พระสังข์ ๑ สังกัด กองบิน ๔
- ทีม พระสังข์ ๒ สังกัด กองบิน ๔
- ทีม Blackshark สังกัด กองบิน ๗
- ทีม CyberShark สังกัด กองบิน ๗
- ทีม SeN0k0t สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ 
- ทีม NAVI สังกัด โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-  ทีม BOMBOM สังกัด โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
-  ทีม Hunter สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนสูงสุด 
- อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
เรืออากาศตรีหญิง ศศิวิมล  สุขอยู่
สังกัด กรมขนส่งทหารอากาศ (ทีม UNI)
- อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
เรืออากาศตรี ภูวนัย  ทันเกื้อ
สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Hunter) 
- อันดับ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
นักเรียนนายเรืออากาศ ณภัทร  ศรีวิโรจน์
สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Capt from home)รางวัลชนะเลิศ
ทีม UNI สังกัด กรมขนส่งทหารอากาศ
(รายชื่อจากซ้ายไปขวา)
เรืออากาศตรี ธนวัตต์  ทองสกุล
เรืออากาศตรีหญิง ศศิวิมล  สุขอยู่
พันจ่าอากาศโท มลตรี  จันทนคำรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทีม Capt from home สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(รายชื่อจากซ้ายไปขวา)
นักเรียนนายเรืออากาศ ชินพัฒน์  สินธุ์ชู
นักเรียนนายเรืออากาศ กัลยกฤต  สุขเกษม
นักเรียนนายเรืออากาศ ณภัทร  ศรีวิโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทีม PantherW56 สังกัด กองบิน ๕๖
(รายชื่อจากซ้ายไปขวา)
พันจ่าอากาศโทเจษฎากร  ทรัพย์ปรุง
พันจ่าอากาศเอกต่อศักดิ์  บุญเลี้ยง
จ่าอากาศโทเอกราช  เพชรรัตน์รางวัลผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนสูงสุด อันดับ ๑ 
เรืออากาศตรีหญิง ศศิวิมล  สุขอยู่
สังกัด กรมขนส่งทหารอากาศ (ทีม UNI)รางวัลผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนสูงสุด อันดับ ๒ 
เรืออากาศตรี ภูวนัย  ทันเกื้อ
สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Hunter) รางวัลผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนสูงสุด อันดับ ๓
นักเรียนนายเรืออากาศ ณภัทร  ศรีวิโรจน์
สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ทีม Capt from home)


ข้อมูลโดย จ่าอากาศเอก ชาติณพรัตน์ อรัญพูล

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๑๐

ล่าสุด

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ
26 ก.ค.65(18 วัน) อ่าน 19 ครั้ง
สิ่งที่ทำได้-ไม่ได้-ข้อควรระวัง หลังปลดล็อกกัญชา
19 ก.ค.65(25 วัน) อ่าน 1 ครั้ง
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๔ ศึกษาดูงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
17 ก.ค.65(27 วัน) อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมกิจกรรม "ชุมนุมนายเรืออากาศร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ"
11 ก.ค.65(1 เดือน) อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 148 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 40 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 6 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(2 เดือน) อ่าน 25 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 47 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 17 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 65 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 22 ครั้ง