พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
26 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 130 ครั้ง
รู้จัก "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" คืออะไร?
23 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 86 ครั้ง
พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์รับมือสถานการณ์โควิด - 19
23 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 44 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.กำแพงเพชร
26 ต.ค.64(8 เดือน) อ่าน 46 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณีไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”ณ โรงพยาบาลศิริราช
25 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 54 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
25 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 53 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยราษฎรประสบอุทกภัย จ.สมุทรปราการ
25 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 47 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารทรงปรุงเองแก่บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19
16 ส.ค.64(10 เดือน) อ่าน 113 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินจำนวน 99,900,000 บาทให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว ทั่วประเทศ
16 ส.ค.64(10 เดือน) อ่าน 43 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ตำรวจบาดเจ็บ จ.ปัตตานี
7 ก.ค.64(11 เดือน) อ่าน 48 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยโรงงานโฟมพลาสติก ย่านกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
7 ก.ค.64(11 เดือน) อ่าน 57 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
7 ก.ค.64(11 เดือน) อ่าน 47 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ‘ถุงพระราชทานกำลังใจ’ จนท.รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
10 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 100 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม
10 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 64 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
14 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 69 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
14 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 53 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) มอบให้แก่ผู้เข้ารับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 189 ชุด
14 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 142 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานน้ำยาตรวจโควิด-19 กรมแพทย์ทหารบก-อากาศ
24 เม.ย.64(1 ปี) อ่าน 157 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคราษฎรประสบวาตภัย จ.พิจิตร
24 เม.ย.64(1 ปี) อ่าน 72 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนเพิ่มจำนวน 4 คัน ทำงานคู่ขนานรถชีวนิรภัย ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก จำกัดการแพร่ระบาดโควิด-19
24 มี.ค.64(1 ปี) อ่าน 71 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 2,845 ทหาร-ตำรวจชั้นนายพลทุกชั้นยศ เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
23 มี.ค.64(1 ปี) อ่าน 157 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลเยาวชน จ.สุพรรณบุรี เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ
23 มี.ค.64(1 ปี) อ่าน 94 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
16 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 101 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ เฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 63
16 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 79 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วง ปชช. โควิดระบาดระลอกใหม่ โปรดเกล้าฯ สร้างรถตรวจเชื้อนิรภัย เพิ่ม 7 คัน
7 ม.ค.64(1 ปี) อ่าน 63 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
3 ม.ค.64(1 ปี) อ่าน 78 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน แจกันดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของ แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และ ผอ.รพ.สมุทรสาคร ยังความปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ แก่ ขรก.-จนท. ในจังหวัดสมุทรสาคร
1 ม.ค.64(1 ปี) อ่าน 74 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
31 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 75 ครั้ง
ปีติในหลวง-พระราชินีพระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๔ แก่ปวงชนชาวไทย
31 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 52 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง 2564 ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร วันที่ 1 ม.ค.
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 97 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 87 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 62 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 112 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 106 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2563" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
29 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 178 ครั้ง

ล่าสุด

ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(2 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(3 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(5 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(15 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(24 วัน) อ่าน 20 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 16 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 63 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 19 ครั้ง