เอกสารเผยแพร่

(ร่าง) แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์ 24 มี.ค.65(3 เดือน) อ่าน 101 ครั้ง
การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (THAILAND "S NATTIONAL CYBER EXERCISE 2022) 24 มี.ค.65(3 เดือน) อ่าน 84 ครั้ง
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ 8 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 288 ครั้ง
แนวทางการรับ-ส่งเอกสารที่มีชั้นความลับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 ส.ค.64(10 เดือน) อ่าน 245 ครั้ง
อนุมัติ ผบ.ทอ. แนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทอ. 2 ก.ค.64(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 661 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มีนาคม 2563) 3 ม.ค.64(1 ปี) อ่าน 284 ครั้ง
แนวปฏิบัติใช้งานบัญชีผู้ใช้กองทัพอากาศ 9 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 371 ครั้ง
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 28 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 817 ครั้ง
คู่มือ work from home 24 มี.ค.63(2 ปี) อ่าน 2481 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 14 ต.ค.62(2 ปี) อ่าน 397 ครั้ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 14 ต.ค.62(2 ปี) อ่าน 205 ครั้ง
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 232 ครั้ง
ข้อแนะนำในการใช้งาน Social Media 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 324 ครั้ง
ใช้เน็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 270 ครั้ง
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 173 ครั้ง
กฎหมายดิจิทัล 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 293 ครั้ง
ThaiCERT Annual report 2017-2018 Thai version 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 176 ครั้ง
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 347 ครั้ง

ล่าสุด

ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(2 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(3 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(5 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(16 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(24 วัน) อ่าน 20 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 16 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 63 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 19 ครั้ง