เว็บไซต์

การแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์ RTAF Cyber Operations Contest 2022 31 ม.ค.65(5 เดือน) อ่าน 3365 ครั้ง
ค่านิยมหลักศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 2 มิ.ย.63(2 ปี) อ่าน 573 ครั้ง
เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (ศซบ.ทอ.) 2 มิ.ย.63(2 ปี) อ่าน 947 ครั้ง
การปฏิเสธความรับผิด 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 435 ครั้ง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 473 ครั้ง
นโยบายเว็บไซต์ 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 580 ครั้ง
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 19 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 567 ครั้ง
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 1164 ครั้ง
ติดต่อเรา 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 3112 ครั้ง
เว็บที่น่าสนใจ 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 1443 ครั้ง
ผู้บังคับบัญชา 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 6733 ครั้ง
โครงสร้างหน่วย 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 3334 ครั้ง
วิสัยทัศน์ ภารกิจ 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 2007 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา 15 ก.ย.62(2 ปี) อ่าน 2369 ครั้ง

ล่าสุด

ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(2 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(3 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(5 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(15 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(24 วัน) อ่าน 20 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 16 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 63 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 19 ครั้ง