กิจกรรม

การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 29 มิ.ย.65(3 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ 27 มิ.ย.65(5 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕ 16 มิ.ย.65(15 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์ 8 มิ.ย.65(24 วัน) อ่าน 20 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 30 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 29 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 16 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑ 26 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 63 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level) 25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน 25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 19 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 23 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 23 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 22 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" 19 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 26 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ 19 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 22 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ 17 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 41 ครั้ง
การประชุมแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญการเฉพาะด้านไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (Cyber Subject Matter Expert Exchange 2022 : Cyber SMEE) 12 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 41 ครั้ง
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศเเละสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 11 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร วงรอบ พ.ค.๖๕ 1 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 28 เม.ย.65(2 เดือน) อ่าน 70 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (ศป.ปส.ศซบ.ทอ.) จัดการสุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพล และการตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยใช้สุนัขทหาร (K9) ครั้งที่ ๒/๖๕ 28 เม.ย.65(2 เดือน) อ่าน 58 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ 20 เม.ย.65(2 เดือน) อ่าน 34 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 5 เม.ย.65(2 เดือน) อ่าน 43 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ 4 เม.ย.65(2 เดือน) อ่าน 53 ครั้ง
เสนาธิการทหารอากาศ และคณะข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป 30 มี.ค.65(3 เดือน) อ่าน 84 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 10 มี.ค.65(3 เดือน) อ่าน 95 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 18 ก.พ.65(4 เดือน) อ่าน 80 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Cyber Operations Contest 2021 15 ก.พ.65(4 เดือน) อ่าน 145 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 15 ก.พ.65(4 เดือน) อ่าน 77 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเดินทางมาจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 8 ก.พ.65(4 เดือน) อ่าน 83 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส ซึ่งดำเนินการจัดร่วมกับศูนย์ซอฟแวร์กองทัพอากาศ 2 ก.พ.65(5 เดือน) อ่าน 69 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้กับกำลังพล ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 2 ก.พ.65(5 เดือน) อ่าน 62 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ รุ่นที่ ๑ 20 ม.ค.65(5 เดือน) อ่าน 118 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 19 ม.ค.65(5 เดือน) อ่าน 99 ครั้ง
หลักสูตรเจ้าหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 12 ม.ค.65(5 เดือน) อ่าน 231 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 27 ธ.ค.64(6 เดือน) อ่าน 184 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ศซบ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ 24 ธ.ค.64(6 เดือน) อ่าน 94 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 15 ธ.ค.64(6 เดือน) อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” 1 ธ.ค.64(7 เดือน) อ่าน 143 ครั้ง
รับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ธ.ค.64(7 เดือน) อ่าน 263 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส ซึ่งดำเนินการจัดร่วมกับศูนย์ซอฟแวร์กองทัพอากาศ 24 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 169 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 22 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 163 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาเพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค 17 พ.ย.64(7 เดือน) อ่าน 199 ครั้ง
การสุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพล และการสุ่มตรวจสารเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้สุนัขทหาร (K9) ของ ศซบ.ทอ. ครั้งที่ ๑ 4 พ.ย.64(8 เดือน) อ่าน 90 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด ศซบ.ทอ. 3 พ.ย.64(8 เดือน) อ่าน 134 ครั้ง
พิธีรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ 8 ต.ค.64(8 เดือน) อ่าน 129 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 30 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 220 ครั้ง
การแข่งขันทักษะ ทางไซเบอร์ NKRAFA vs USAFA THE 1ST CAPTURE THE FLAG COMPETITION 2021 20 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 168 ครั้ง
นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 19 ก.ย.64(9 เดือน) อ่าน 152 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน 27 ส.ค.64(10 เดือน) อ่าน 126 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นตัวเเทนทีมผู้ที่ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 16 ก.ค.64(11 เดือน) อ่าน 268 ครั้ง
พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานการข่าว) เข้าร่วมเยี่ยมชมการจัดการแข่งขัน RTAF Cyber Operations Contest 2021 แบบออนไลน์ ... 24 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 183 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน RTAF Cyber Operations Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ 24 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 223 ครั้ง
การฝึกอบรม “Training Trainer for Deep Instinct” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันภัยคุกคาม (Cyber Security) 15 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 144 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน สังกัดศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 15 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 111 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 31 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 178 ครั้ง
พิธีเปิดการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ (มิติไซเบอร์) 25 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 153 ครั้ง
พิธีฟังสารของ ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๔ 9 เม.ย.64(1 ปี) อ่าน 157 ครั้ง
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการ ศซบ.ทอ. 9 เม.ย.64(1 ปี) อ่าน 155 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. เป็นประธานการประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange (Cyber SMEE) ทอ. - ทอ.สหรัฐฯ 18 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 252 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส 18 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 160 ครั้ง
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ อินเดีย เข้าพบ ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 16 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 181 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ศซบ.ทอ. 11 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 191 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 11 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 174 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เข้าร่วมบริจาคและรับมอบดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๔ 9 ก.พ.64(1 ปี) อ่าน 207 ครั้ง
นาวาอากาศเอก พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปี ๖๔ 26 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 221 ครั้ง
น.อ.ธีระ สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 143 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 18 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 183 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 3 ธ.ค.63(1 ปี) อ่าน 333 ครั้ง
สำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (สยล.ทอ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ... 18 พ.ย.63(1 ปี) อ่าน 165 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 5 พ.ย.63(1 ปี) อ่าน 318 ครั้ง
คณะกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมการสาธิต และการบรรยายสรุปการปฏิบัติการทางไซเบอร์ 3 พ.ย.63(1 ปี) อ่าน 152 ครั้ง
กิจกรรม ๕ ส บริเวณรอบอาคารศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 28 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 180 ครั้ง
พลอากาศตรีสมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันการแข่งขันปฏิบัติการไซเบอร์ 22 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 169 ครั้ง
การแข่งขันปฏิบัติการไซเบอร์ภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (RTAF Cyber Center Challenge) 22 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 245 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 159 ครั้ง
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 16 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 293 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 16 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 149 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 16 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ "๗๒ปี เวชศาสตร์การบิน" 15 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 119 ครั้ง
การแข่งขัน TB-CERT Cyber Combat 2020 ในรูปแบบออนไลน์ 12 ต.ค.63(1 ปี) อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบเป็นหน่วย... 5 ก.ย.63(1 ปี) อ่าน 239 ครั้ง
ค่ายวิทยาศาสตร์และการแข่งขัน RTAF Junior CTF 2020 25 ส.ค.63(1 ปี) อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... 13 ส.ค.63(1 ปี) อ่าน 202 ครั้ง
โครงการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯ 5 ส.ค.63(1 ปี) อ่าน 232 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63(1 ปี) อ่าน 185 ครั้ง
การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ 17 ก.ค.63(1 ปี) อ่าน 280 ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ค.63(1 ปี) อ่าน 168 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน CYBER OPERATIONS CONTEST 2020 24 มิ.ย.63(2 ปี) อ่าน 93 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 รอบคัดเลือก 9 มิ.ย.63(2 ปี) อ่าน 386 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชน... 24 พ.ค.63(2 ปี) อ่าน 206 ครั้ง
Cyber Operations Contest 2020 15 พ.ค.63(2 ปี) อ่าน 638 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 3 พ.ค.63(2 ปี) อ่าน 349 ครั้ง
การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอาอากาศ มิติด้านไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 26 เม.ย.63(2 ปี) อ่าน 270 ครั้ง
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 21 มี.ค.63(2 ปี) อ่าน 511 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ให้การต้อนรับ นายอาลอน เยโฮชัว (Mr. Alon Yehoshua) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้แทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอล เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านไซเบอร์ 13 มี.ค.63(2 ปี) อ่าน 248 ครั้ง
กองบิน ๒ และ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ(ศซบ.ทอ.) จัดเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 13 มี.ค.63(2 ปี) อ่าน 248 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี และกำลังพลด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber Field Training Exercise: CFTX) ครั้งที่ 2 28 ก.พ.63(2 ปี) อ่าน 560 ครั้ง
ประธานคณะทำงานข่าวกรองไซเบอร์ และคณะฯ เยี่ยมชมกิจการการปฏิบัติงานมิติไซเบอร์ 5 ก.พ.63(2 ปี) อ่าน 210 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบป้องกันมัลแวร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4 ก.พ.63(2 ปี) อ่าน 173 ครั้ง
ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 23 ม.ค.63(2 ปี) อ่าน 310 ครั้ง
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ศึกษาดูงาน 21 ม.ค.63(2 ปี) อ่าน 395 ครั้ง

ล่าสุด

ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(2 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(3 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(5 วัน) อ่าน 18 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(15 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(24 วัน) อ่าน 20 ครั้ง
พลเรือโท อะดุง พันธุ์เอี่ยม ร.น. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
30 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมคณะรองเสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเป็นหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
29 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 16 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงเทคนิค และการบรรยายเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑
26 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 63 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเกม Scrubble ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (A Level)
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน
25 พ.ค.65(1 เดือน) อ่าน 19 ครั้ง