ล่าสุด

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ
26 ก.ค.65(18 วัน) อ่าน 19 ครั้ง
สิ่งที่ทำได้-ไม่ได้-ข้อควรระวัง หลังปลดล็อกกัญชา
19 ก.ค.65(26 วัน) อ่าน 1 ครั้ง
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๔ ศึกษาดูงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
17 ก.ค.65(27 วัน) อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมกิจกรรม "ชุมนุมนายเรืออากาศร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ"
11 ก.ค.65(1 เดือน) อ่าน 5 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบชิงชนะเลิศ)
30 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 148 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
29 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๕ (CYBER OPERATIONS CONTEST 2022) รอบชิงชนะเลิศ
27 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 40 ครั้ง
พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพิธีปฏิญาณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วมต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๕
16 มิ.ย.65(1 เดือน) อ่าน 7 ครั้ง
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ในมิติไซเบอร์
8 มิ.ย.65(2 เดือน) อ่าน 26 ครั้ง