กิจกรรม

พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. เป็นประธานการประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange (Cyber SMEE) ทอ. - ทอ.สหรัฐฯ 18 ก.พ.64(16 วัน) อ่าน 45 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส 18 ก.พ.64(16 วัน) อ่าน 21 ครั้ง
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ อินเดีย เข้าพบ ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 16 ก.พ.64(19 วัน) อ่าน 21 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ศซบ.ทอ. 11 ก.พ.64(24 วัน) อ่าน 24 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 11 ก.พ.64(24 วัน) อ่าน 22 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เข้าร่วมบริจาคและรับมอบดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๔ 9 ก.พ.64(26 วัน) อ่าน 33 ครั้ง
นาวาอากาศเอก พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปี ๖๔ 26 ธ.ค.63(2 เดือน) อ่าน 121 ครั้ง
น.อ.ธีระ สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 ธ.ค.63(2 เดือน) อ่าน 60 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศจัดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 18 ธ.ค.63(2 เดือน) อ่าน 79 ครั้ง
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 3 ธ.ค.63(3 เดือน) อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (สยล.ทอ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ... 18 พ.ย.63(3 เดือน) อ่าน 62 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 5 พ.ย.63(4 เดือน) อ่าน 197 ครั้ง
คณะกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมการสาธิต และการบรรยายสรุปการปฏิบัติการทางไซเบอร์ 3 พ.ย.63(4 เดือน) อ่าน 50 ครั้ง
กิจกรรม ๕ ส บริเวณรอบอาคารศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 28 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 73 ครั้ง
พลอากาศตรีสมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันการแข่งขันปฏิบัติการไซเบอร์ 22 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 58 ครั้ง
การแข่งขันปฏิบัติการไซเบอร์ภายในศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (RTAF Cyber Center Challenge) 22 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 44 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 68 ครั้ง
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 16 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 101 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 16 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 48 ครั้ง
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 16 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 32 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ "๗๒ปี เวชศาสตร์การบิน" 15 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 33 ครั้ง
การแข่งขัน TB-CERT Cyber Combat 2020 ในรูปแบบออนไลน์ 12 ต.ค.63(4 เดือน) อ่าน 36 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศร่วมการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบเป็นหน่วย... 5 ก.ย.63(6 เดือน) อ่าน 131 ครั้ง
ค่ายวิทยาศาสตร์และการแข่งขัน RTAF Junior CTF 2020 25 ส.ค.63(6 เดือน) อ่าน 88 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... 13 ส.ค.63(6 เดือน) อ่าน 102 ครั้ง
โครงการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฯ 5 ส.ค.63(7 เดือน) อ่าน 112 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63(7 เดือน) อ่าน 90 ครั้ง
การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ 17 ก.ค.63(7 เดือน) อ่าน 110 ครั้ง
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 17 ก.ค.63(7 เดือน) อ่าน 79 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน CYBER OPERATIONS CONTEST 2020 24 มิ.ย.63(8 เดือน) อ่าน 26 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 รอบคัดเลือก 9 มิ.ย.63(9 เดือน) อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชน... 24 พ.ค.63(9 เดือน) อ่าน 110 ครั้ง
Cyber Operations Contest 2020 15 พ.ค.63(9 เดือน) อ่าน 475 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน Cyber Operations Contest 2020 3 พ.ค.63(10 เดือน) อ่าน 152 ครั้ง
การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอาอากาศ มิติด้านไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 26 เม.ย.63(10 เดือน) อ่าน 179 ครั้ง
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 21 มี.ค.63(11 เดือน) อ่าน 389 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ให้การต้อนรับ นายอาลอน เยโฮชัว (Mr. Alon Yehoshua) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้แทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอล เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านไซเบอร์ 13 มี.ค.63(11 เดือน) อ่าน 133 ครั้ง
กองบิน ๒ และ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ(ศซบ.ทอ.) จัดเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 13 มี.ค.63(11 เดือน) อ่าน 125 ครั้ง
พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี และกำลังพลด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber Field Training Exercise: CFTX) ครั้งที่ 2 28 ก.พ.63(1 ปี) อ่าน 417 ครั้ง
ประธานคณะทำงานข่าวกรองไซเบอร์ และคณะฯ เยี่ยมชมกิจการการปฏิบัติงานมิติไซเบอร์ 5 ก.พ.63(1 ปี) อ่าน 96 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบป้องกันมัลแวร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4 ก.พ.63(1 ปี) อ่าน 93 ครั้ง
ข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 23 ม.ค.63(1 ปี) อ่าน 222 ครั้ง
คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ศึกษาดูงาน 21 ม.ค.63(1 ปี) อ่าน 302 ครั้ง
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓ 16 ม.ค.63(1 ปี) อ่าน 236 ครั้ง
การตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๓ 16 ม.ค.63(1 ปี) อ่าน 175 ครั้ง
Cyber Domain - Royal Thai Air Force 31 ส.ค.62(1 ปี) อ่าน 537 ครั้ง
นักเรียนนายเรืออากาศ สามารถรักษาแชมป์ในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ได้เป็นปีที่ ๒ 6 ก.ค.62(1 ปี) อ่าน 369 ครั้ง
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2019 6 ก.ค.62(1 ปี) อ่าน 300 ครั้ง
นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) 26 มิ.ย.62(1 ปี) อ่าน 385 ครั้ง
การแข่งขันปฏิบัติการทางไซเบอร์ ชิงโล่รางวัล ผบ.ทอ. ประจำปี 2562 (Cyber Operations Contest 2019) 22 มิ.ย.62(1 ปี) อ่าน 657 ครั้ง
๑๕ พ.ค.๖๒ พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ผอ.การทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒ 16 พ.ค.62(1 ปี) อ่าน 473 ครั้ง
น.อ.อมร ชมเชย ผอ.กคซ.สบค.ทสส.ทอ. การบรรยายและเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 21 มี.ค.62(1 ปี) อ่าน 582 ครั้ง
รองผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ATTS Cyber Operations Contest 2019 19 มี.ค.62(1 ปี) อ่าน 522 ครั้ง
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ให้การ ต้อนรับ Col Gent Welsh , Commander, 194th Wing , Washington Air National Guard เพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือด้านไซเบอร์ และการดำเนินการที่ผ่านมา 18 มี.ค.62(1 ปี) อ่าน 583 ครั้ง
ผอ.สทท.สคม.ทอ.และคณะรับฟังข้อมูลด้าน cyber domain เพื่อทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นทุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ. 9 มี.ค.62(1 ปี) อ่าน 431 ครั้ง
เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เสนาธิการทหารบกในโอกาสเยี่ยมชมกิจการด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ 1 มี.ค.62(2 ปี) อ่าน 537 ครั้ง
การฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ครั้งแรกของการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ก.พ.62(2 ปี) อ่าน 450 ครั้ง
การฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (CYBER FIELD TRAINING EXERCISE : CFTX) ครั้งแรกของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ 19 ก.พ.62(2 ปี) อ่าน 318 ครั้ง
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ 18 ก.พ.62(2 ปี) อ่าน 628 ครั้ง
บิ๊กจอม มอบรางวัลนักรบไซเบอร์ให้กับ ทอ.ที่รับรางวัลชนะเลิศ 24 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 366 ครั้ง
บิ๊กจอม มอบรางวัลนักรบไซเบอร์ ทอ.คว้ารางวัลชนะเลิศ 24 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 385 ครั้ง
กองทัพอากาศ มุ่งมั่นไซเบอร์ ป้องกันความลับประเทศ! 24 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 413 ครั้ง
การแข่งขันการปฏิบัติการไซเบอร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ 24 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 293 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบรางวัลให้แก่ทีมกองทัพอากาศเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการทางไซเบอร์กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 22 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 324 ครั้ง
การประชุมประชาคมไซเบอร์กองทัพไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 22 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 325 ครั้ง
พิธีปิดการแข่งขัน CYBER OPERATIONS CONTEST 2017 22 ต.ค.61(2 ปี) อ่าน 332 ครั้ง

ล่าสุด

ตรวจพบ Malware "Silver Sparrow" ระบาดบนอุปกรณ์ Mac เกือบ 30,000 เครื่องทั่วโลก !
26 ก.พ.64(8 วัน) อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
25 ก.พ.64(10 วัน) อ่าน 1055 ครั้ง
การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
24 ก.พ.64(11 วัน) อ่าน 14 ครั้ง
เฉลยโจทย์ ทดสอบตระหนักรู้ทางไซเบอร์ วงรอบ ม.ค.๖๔ ระหว่าง ๑๘-๒๙ ม.ค.๖๔
24 ก.พ.64(11 วัน) อ่าน 42 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. เป็นประธานการประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange (Cyber SMEE) ทอ. - ทอ.สหรัฐฯ
18 ก.พ.64(16 วัน) อ่าน 45 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ๕ ส
18 ก.พ.64(16 วัน) อ่าน 21 ครั้ง
แฮ็กเกอร์ลอบเข้าไปสั่งปรับสารเคมีในโรงงานบำบัดน้ำในฟลอริดา
16 ก.พ.64(19 วัน) อ่าน 15 ครั้ง
FBI เตือนผู้ประกอบการระวังการใช้ TeamViewer และ Windows 7 หลังเกิดเหตุโรงงานบำบัดน้ำถูกแฮ็ก
16 ก.พ.64(19 วัน) อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ อินเดีย เข้าพบ ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
16 ก.พ.64(19 วัน) อ่าน 21 ครั้ง
พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ศซบ.ทอ.
11 ก.พ.64(24 วัน) อ่าน 24 ครั้ง